Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017
greek english french

Αντίγουα και Μπαρμπούδα


Η Χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στην Α&Β, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Καράκας.

Πολιτικές Σχέσεις

Η χώρα μας έχει χορηγήσει κατά  το παρελθόν αναπτυξιακή βοήθεια στην Α&Β. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας Καράκας, δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα στην Α&Β.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Αντίγουα και Μπαρμπούδα, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της  Αντίγουας και Μπαρμπούδας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...