Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017
greek english french

Νίγηρας

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Δημοκρατία του Νίγηρα, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Αμπούτζα (Νιγηρία). Επίσης, η Πρεσβεία του Νίγηρα στις Βρυξέλλες είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Υφίσταται Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδος στο Νιαμέι.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στον Νίγηρα, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Νίγηρα που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Νίγηρας - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία

Άμισθο Προξενείο Νιαμέι (Niamey)

Ταχ. Διεύθυνση: B.P. 10350, Niamey, Niger
Τηλέφωνο: (00227) 90001331, 96962171
Fax: (00227) 20736510, 20737367
E-mail:

Επίτιμος Πρόξενος: Allasane Kone