Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017
greek english french

Νικαράγουα

Η Ελλάδα και η Νικαράγουα συνήψαν διπλωματικές σχέσεις στις 2 Ιουλίου 1965.

Η Χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Νικαράγουα , μέσω παράλληλης διαπίστευσης από την Πρεσβεία μας στην Πόλη του Μεξικού. Η Νικαράγουα εκπροσωπείται στην Ελλάδα μέσω της Πρεσβείας της στην Ρώμη.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Νικαράγουας είναι φιλικές. Η χώρα μας έχει προσφέρει στο παρελθόν σημαντική οικονομική, επισιτιστική και αναπτυξιακή βοήθεια στην Νικαράγουα.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Νικαράγουα. , δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Νικαράγουα.  που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Νικαραγουά - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

Άμισθο Γενικό Προξενείο Managua

Δ/νση:
Τηλ.:
Fax:
E-mail:

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Patrizia Gonzalez Penalba