Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
greek english french

Σενεγάλη

Η χώρα μας εκπροσωπείται στην Σενεγάλη, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την Πρεσβεία μας στο Ραμπάτ. Η Σενεγάλη εκπροσωπείται στην χώρα μας από την Πρεσβεία της στην Ρώμη.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Στην Σενεγάλη υπάρχει μικρή ελληνική κοινότητα. Η Ελλάδα χορηγεί στην Σενεγάλη υποτροφίες για φοίτηση σε ελληνικές πανεπιστημιακές και στρατιωτικές σχολές. Μεταξύ των δύο χωρών έχουν υπογραφεί Μορφωτική Συμφωνία.και Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Σενεγάλη, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Σενεγάλης που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Σενεγάλη - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ραμπάτ, Μαρόκο

Άμισθο Γενικό Προξενείο Dakar

Δ/νση: 15 Bis Rue Jules Ferry, Dakar B.P. 1810, Senegal
Τηλ. Dakar: (00221-338) 222573, 213975
Fax  Dakar: (00221-338) 218478
Τηλ. Nianing: (00221-339) 571120, 571085
Fax Nianing : (00221-339) 571504
E-mail: