Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017
greek english french

Σουδάν

Η Ελλάδα δεν διατηρεί Πρεσβεία στο Χαρτούμ. Εκπροσωπείται από την Πρεσβεία μας στο Κάιρο. Από το 2009 λειτουργεί Πρεσβεία του Σουδάν στην Αθήνα.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις Ελλάδος και Σουδάν χαρακτηρίζονται παραδοσιακά ως πολύ καλές. Έχει υπογραφεί Μνημόνιο Πολιτικών Διαβουλεύσεων και Συνεργασίας.

Η ελληνική παρουσία στο Σουδάν χρονολογείται περίπου από τις αρχές του 20ού  αιώνα και αριθμεί σήμερα περί τα 250 άτομα, τα οποία δραστηριοποιούνται κυρίως στο βιομηχανικό και εμπορικό τομέα.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Σουδάν, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Σουδάν που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Σουδάν - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Καΐρο, Αίγυπτο

Άμισθο Προξενείο Χαρτούμ (πρωτεύουσα)

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:

Επίτιμος Πρόξενος: Γεράσιμος Παγουλάτος