Κυριακή, 30 Απριλίου 2017
greek english french

Τζιμπουτί

Οι Ελληνο-Τζιμπουτιανές σχέσεις είναι ιδιαίτερα φιλικές. Σε αυτό συμβάλλει η ιστορική Ελληνική Κοινότητα Τζιμπουτί, μολονότι πλέον αριθμεί περί τα 15 άτομα. Το 1981 συνεστήθη στη χώρα Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Τζιμπουτί, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Τζιμπουτί που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Τζιμπουτί - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αδδίς Αμπέμπα, Αιθιοπία

Άμισθο Προξενείο Djibouti

Δ/νση: Β.P. 1188, Djibouti, Djibouti
Τηλ.: (00253) 21351581
Fax: (00253) 21356508 και 21350014
Κινητο Προξενου:       ++253 77765759

Επίτιμος Πρόξενος: Βιργινία Γεωργαλή