Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017
greek english french

Έγγραφο της ημέρας

16/28 Απριλίου 1842

16/28 Απριλίου 1842. Διορίζεται ο πρώτος Πρόξενος της Ελλάδας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Πρόκειται για τον Ηenri Riedy (Ερρίκος Ριέδης), Γάλλο υπήκοο (ΒΔ 16 Απριλίου 1842, ΦΕΚ 1/1843) και αφορά σε διορισμό για πρώτη φορά προξενικού ή διπλωματικού αντιπροσώπου της χώρας σε κράτος της Λατινικής Αμερικής (Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1842/39:22)