Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017
greek english french

Έγγραφο της ημέρας

1 Νοεμβρίου 1834

1 Νοεμβρίου 1834. Διάταγμα σχετικά με τον διορισμό του Μ. Σούτσου ως Απεσταλμένου (Πρεσβευτή) στην Αγία Πετρούπολη. Υπογράφει ο Βασιλεύς Όθων. (Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/16/2)