Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
greek english french

Έγγραφο της ημέρας

22 Φεβρουαρίου 1913

22 Φεβρουαρίου 1913. Η Ελληνική Κοινότητα Τύνιδας εκφράζει τον ενθουσιασμό της για την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και αποστέλλει τα συγχαρητήριά της στον Διάδοχο Κωνσταντίνο και τον Πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο. Ένα από τα πολλά παρόμοια τηλεγραφήματα που ακολούθησαν την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο στις 21/2/1913, (παλαιό ημερολόγιο) (Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1913/16.6)