Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017
greek english french

Εκκλησιαστική Διπλωματία

Εκκλησιαστική Διπλωματία
Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς  με τον Οικουμενικό Θρόνο και τα υπόλοιπα Ελληνορθόδοξα πρεσβυγενή, καθώς και τα νεοπαγή Πατριαρχεία και τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, και υποστηρίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες τους σε θέματα διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου, προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας, προστασίας του περιβάλλοντος και της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, συμπαρίσταται στο έργο της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά, του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστικού καθιδρύματος στον κόσμο, τόπου σεβαστού για Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Ιουδαίους και μοναδικής αξίας κιβωτού πνευματικών και πολιτιστικών θησαυρών.

Η Ελλάδα παρακολουθεί τη δραστηριότητα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, τις σχέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως και τις σχέσεις της Ορθοδοξίας με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, με τις οποίες, άλλωστε, διατηρεί στενή επικοινωνία. Στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής διπλωματίας, η Ελλάδα υποστηρίζει και προβάλλει τις διεθνείς πρωτοβουλίες και διαθρησκειακές επαφές των χριστιανικών, μουσουλμανικών και ιουδαϊκών φορέων και θεσμών της.

Την πορεία του διορθοδόξου διαλόγου, καθώς και την πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, από 16 έως 27 Ιουνίου 2016, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Ορθοδοξία, ο εν γένει Χριστιανικός κόσμος, αλλά και το σύνολο της ανθρωπότητας.

Μετά από προσυνοδική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν όλες οι κατά τόπους Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου με επιτυχία, με την έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με την έκδοση Μηνύματος, ενώ καταδείχθηκε ο ουσιαστικός ρόλος της Συνοδικότητος ως θεσμού της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δόθηκε μήνυμα ενότητας και ελπίδας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε συγκροτήσει την Ειδική Επιτροπή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου για τον συντονισμό όλων των δημοσίων Υπηρεσιών, που σχετίζονται με την υποστήριξη της διοργάνωσης της Συνόδου, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της.
Ο οικουμενικός διάλογος, που διεξάγεται μεταξύ Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας, πέραν του εκκλησιολογικού και δογματικού νοήματός του, έχει οδηγήσει τις δύο μείζονες χριστιανικές ομολογίες σε συνεργασία για την προάσπιση των ανθρωπίνων αξιών και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο διαθρησκειακό διάλογο, ο οποίος προωθεί το σεβασμό των δικαιωμάτων των θρησκευτικών κοινοτήτων, ενισχύει την κατανόηση μεταξύ των θρησκειών και κατέχει , αυτοτελώς ή ως ουσιαστική πτυχή του διαπολιτισμικού διαλόγου, σημαντική θέση στο πλέγμα των διεθνών σχέσεων.  Έχει, δε, υψηλή προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη των διεθνών Οργανισμών, στο πλαίσιο των οποίων η Ελλάδα προβάλλει την εν προκειμένω δραστηριοποίηση των Ελληνορθοδόξων Εκκλησιών.

Κατά την παρούσα κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου εδρεύουν τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, καθώς και η Μονή Σινά, η Ελλάδα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και εκφράζει το ισχυρό της ενδιαφέρον για την προστασία των εκεί χριστιανικών κοινοτήτων και των χριστιανικών προσκυνημάτων και Μνημείων.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά, τον Οκτώβριο 2015, η Διεθνής Διάσκεψη Αθηνών με θέμα το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή. Συμμετείχαν Αρχηγοί Εκκλησιών, Υπουργοί, θρησκευτικοί ηγέτες από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το υψηλό επίπεδο συμμετοχής προσέδωσε στη Διάσκεψη των Αθηνών διεθνές κύρος και ακτινοβολία. Η Δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη των Αθηνών για το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2017.
Το Άγιο Όρος αποτελεί Φάρο της Ορθοδοξίας και τόπο ιερό για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, με ακτινοβολία παγκόσμιας εμβέλειας, όπως μαρτυρούν οι εκεί επισκέψεις πλήθους προσκυνητών από ολόκληρο τον κόσμο. Η ανάδειξη της μοναστικής κοινότητας ως κέντρου μείζονος πολιτιστικής κληρονομιάς και οι σχέσεις της Ιεράς Κοινότητας με την Ελληνική Πολιτεία αποτελούν υψηλές προτεραιότητες της εκκλησιαστικής διπλωματίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται η στενή συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με τη Διοίκηση του Αγίου Όρους, σε θέματα αρμοδιότητάς της, κατά την άσκηση της, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Συντάγματος, κρατικής εποπτείας.
Τέλος, επισημαίνεται η συνεχής συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος, στις διεθνείς δραστηριότητές της, αλλά και σε επιμέρους θέματα εκκλησιαστικής διπλωματίας, καθώς και στην προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Διαβάστε εδώ για το Κέντρο για το Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή (CRPME)

Το Κέντρο για το Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή (CRPME), το οποίο έλαβε μορφή μετά τη Διεθνή Διάσκεψη της Αθήνας το 2015 με θέμα το «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», ανέλαβε, μεταξύ άλλων, την πρωτοβουλία να συντάσσει εξαμηνιαίες Εκθέσεις, στις οποίες θα αποτυπώνονται οι προκλήσεις που αφορούν στο θρησκευτικό πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή. Ο στόχος του CRPME είναι διττός: από τη μια πλευρά εστιάζει στις διάφορες προκλήσεις σχετικά με το θρησκευτικό πλουραλισμό στην περιοχή, ενώ από την άλλη, υπογραμμίζει τις θετικές κρατικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες προωθούν τη θρησκευτική συνύπαρξη, το διάλογο και τον πλουραλισμό. Περαιτέρω, οι εκθέσεις του CRPME αντανακλούν και διευρύνουν τα στοιχεία και την πληροφόρηση σχετικά με τον θρησκευτικό πλουραλισμό, τα οποία δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, ανανεώνονται καθημερινά και κατηγοριοποιούνται στη διαδικτυακή σελίδα του CRPME. Η έκθεση, παρά το ότι δεν είναι εξαντλητική ή εκτενής στην προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα σχετικά γεγονότα, στοχεύει στο να αναδείξει ζητήματα, τάσεις, συνέχειες και ασυνέχειες αναφορικά με το θρησκευτικό πλουραλισμό.

Η έκθεση επισημαίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες, όπως η προώθηση του σεκταρισμού, οι αλλαγές εντός του συνταγματικού και νομικού πλαισίου, οι ελλείψεις στις θρησκευτικές ελευθερίες και στα θρησκευτικά δικαιώματα, καθώς και τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη σχέση ή την αποσύνδεση μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων και του κράτους τους. Ως αποτέλεσμα, η έμφαση που προσδίδεται διευρύνεται συνεχώς, καλύπτοντας ζητήματα σχετικά με τις πολλές και διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες στην περιοχή. Η έκθεση προχωρά ένα βήμα παραπέρα σημειώνοντας – όπου θεωρείται κατάλληλο – τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Η διαθεσιμότητα ή μη χώρων λατρείας όπως εκκλησίες, τζαμιά ή συναγωγές, η αναστήλωση μουσείων και πολιτιστικών μνημείων, ακόμα και η προώθηση πολιτιστικών ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων ενδέχεται να είναι βαθιά ριζωμένες εντός της προοπτικής μιας κοινότητας, και θα πρέπει να διαχειριστούν αναλόγως από τους κρατικούς φορείς. Περαιτέρω, η αναφορά εισάγει μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν – αν ληφθούν υπόψη – να υποστηρίζουν την αναπροσαρμογή του γενικού πλαισίου των προκλήσεων αναφορικά με τον θρησκευτικό πλουραλισμό, την ειρηνική συνύπαρξη και τον διαθρησκευτικό διάλογο βραχυπρόθεσμα και ενδεχομένως μακροπρόθεσμα.