Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Παγκόσμια Ζητήματα arrow Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων

Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (HUMAN TRAFFICKING)

Το Γραφείο Συντονισμού και Δράσης της Ε.Ε. ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων (EU Anti-trafficking Coordinator Office), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Επίτροπο Μετανάστευσης, αναγνωρίζει  την Εμπορία Ανθρώπων ως μια από τις σοβαρότερες μορφές οργανωμένου εγκλήματος και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και στον κόσμο και εκφράζει έντονη ανησυχία για τις αυξητικές τάσεις και την πολυδιάστατη φύση του εγκληματικού αυτού φαινομένου με θύματα άντρες, γυναίκες και παιδιά. Οι δουλέμποροι δεν λογαριάζουν ούτε σύνορα, ούτε νόμους, ούτε εθνικές προκαταλήψεις. Στόχος τους είναι το κέρδος και εμπόρευμα τους είναι ο άνθρωπος. Εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως σκλάβοι και ως εμπορεύματα. Είτε με απαγωγές, είτε με απατηλά μέσα, εξαπατούν απεγνωσμένους ανθρώπους που το όνειρο τους να απελευθερωθούν από την ανέχεια μετατρέπεται στον χειρότερο εφιάλτη.

Tο Trafficking καταρρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πλήττει με βάναυσο τρόπο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, εκμαυλίζει συνειδήσεις υποθάλποντας τη διαφθορά, υπονομεύει την διεθνή ασφάλεια και ανάπτυξη και αποφέρει τεράστια έσοδα στο οργανωμένο έγκλημα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση αφήνει περιθώρια για έξαρση του φαινομένου με τη μορφή ενός εξαναγκασμού όπου το ίδιο το θύμα “αποδέχεται” την κατάσταση του, λόγω της έλλειψης ουσιαστικών επιλογών και διεξόδων από την ανέχεια.

Για την αποτελεσματική καταπολέμησή του, τα κ-μ της Ε.Ε. κλήθηκαν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/36 (EU Directive on Trafficking in Human Beings) και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων 2012-2016 (EU Strategy towards the eradication of Trafficking in Human Beings), που απορρέει από την Οδηγία και εξασφαλίζει τη συντονισμένη δράση της Ε.Ε. Η χώρα μας συμμετείχε στη διαμόρφωση αυτής της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό νομικό πλαίσιο με τον Ν.4198/2013 (ΦΕΚ215/Α’/2013- Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων και Προστασίας των Θυμάτων αυτής). 

Εφαρμόζοντας την Οδηγία 2011/36 της Ε.Ε., αλλά και τις κυρωθείσες  σχετικές συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings) και των Ηνωμένων Εθνών (Πρωτόκολλο Παλέρμο /The UN Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols – the “Palermo Protocol”), το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επιτελεί το ρόλο του Εθνικού Συντονιστή μέσω του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ - Office of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings). Στόχος είναι να συμπεριληφθεί η χώρα μας μεταξύ των πρωταγωνιστών στη διεθνή εκστρατεία ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων.

Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. αξιοποιεί τη συνεργασία με φορείς (κρατικούς και μη) που δραστηριοποιούνται στον τομέα καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο και πολύ-τομεακό Εθνικό Σχέδιο Δράσης και συντονίζει δράσεις Πρόληψης του φαινομένου, Προστασίας και Αρωγής των θυμάτων, Καταστολής του εγκλήματος.

Ειδικότερα, το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. θεσπίστηκε με το νόμο 4198/2013, στον οποίο κατοχυρώνεται και προσδιορίζεται ο ρόλος που επιτελούσε άτυπα ο Συντονιστικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και πιστοποιημένες ΜΚΟ, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται η συνεργασία και η δικτύωση με διεθνείς οργανισμούς, η υλοποίηση ανειλημμένων δεσμεύσεων και η απαραίτητη εναρμόνιση των εθνικών δράσεων και πολιτικών με τις διεθνώς αναγνωρισμένες «βέλτιστες» πρακτικές για την εξάλειψη του φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων.

Το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή συμμετέχει στο Δίκτυο των Εθνικών Εισηγητών της Ε.Ε που συνεδριάζει τακτικά στις Βρυξέλλες, αλλά και σε όλα τα Δίκτυα που λειτουργούν στο πλαίσιο του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών.

Οι βασικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Γ.ΕΘ.ΕΙΣ (ν. 4198/2013), αφορούν: α) στην θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Συστήματος Αναφοράς για τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων στην ταυτοποίηση, παραπομπή και αρωγή θυμάτων, β) στην θεσμοθέτηση μιας Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τα επωφελούμενα θύματα και ια τις διώξεις των διακινητών, γ) στην κατάρτιση των συναρμόδιων φορέων μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα και δ) στην πραγματοποίηση εκστρατειών για την κοινωνική αφύπνιση και τον περιορισμό της «Ζήτησης» για υπηρεσίες ή προϊόντα που προέρχονται από θύματα Εμπορίας Ανθρώπων. 

Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του Εθνικού Εισηγητή περιλαμβάνεται και η σύνταξη εκθέσεων με στατιστικά στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με τις νέες τάσεις, βάσει των  οποίων ο Εθνικός Εισηγητής προτείνει μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 29 Μάιος 2015