Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας arrow Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε Διεθνείς Οργανισμούς arrow Eπαναπροκήρυξη θέσης διπλωμάτη - νομικού στο Μόνιμο Γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Προθεσμία 22.01.2018

Eπαναπροκήρυξη θέσης διπλωμάτη - νομικού στο Μόνιμο Γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Προθεσμία 22.01.2018

Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017

Το Μόνιμο Γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, επαναπροκηρύσσει την θέση Διπλωμάτη - Νομικού. Λεπτομερής περιγραφή αναφορικά με την θέση περιέχεται στην ιστοσελίδα  www.hcch.net>, “News”, “Recruitment".

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα επιβλέπει την ολοκλήρωση του  “Judgments Project”, συμβάλλοντας, εξίσου στην προώθηση της Σύμβασης. Στο χαρτοφυλάκιό του θα συμπεριλαμβάνονται, επίσης, αρμοδιότητες αναφορικά με την Σύμβαση για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας(2005)καθώς και κάθε νομική εργασία που απαιτούν τα καθήκοντά του Γραφείου.

Οι αιτήσεις οφείλουν να υποβληθούν γραπτώς και να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γ.Γ. του Γραφείου, πριν την 22α Ιανουαρίου 2018 στην εξής Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 

Υπογραμμίζεται ότι υποψήφιοι που είχαν προεπιλεγεί και συμμετάσχει στην διαδικασία της Συνέντευξης, στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης ( Ιούνιος 2017), δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και οι αιτήσεις τους θα επαναξιολογηθούν, μαζί με όσους προεπιλεγούν κατά την νέα διαδικασία. Αντίθετα, υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, αλλά δεν είχαν επιλεγεί αρχικώς κατά την πρώτη προκήρυξη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκ νέου.