Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας arrow Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε Διεθνείς Οργανισμούς arrow Eθνικοί εμπειρογνώμονες εξειδικευμένοι σε θέματα δικαιοσύνης για UNSOM (United Nations Assistance Mission in Somalia). ΓΗΕ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :21.11.2017

Eθνικοί εμπειρογνώμονες εξειδικευμένοι σε θέματα δικαιοσύνης για UNSOM (United Nations Assistance Mission in Somalia). ΓΗΕ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :21.11.2017

Η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών προσκαλεί τα κράτη - μέλη όπως προτείνουν εθνικούς εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους σε θέματα δικαιοσύνης για UNSOM (United Nations Assistance Mission in Somalia). Συναφώς, τα Κράτη- Μέλη καλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικά υποψηφίων, σύμφωνα με τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών για συνεισφορές πολιτικού προσωπικού. Αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων, υπογραμμίζεται ότι πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρα επιλογής, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες συνημμένες προκηρύξεις ( όπως τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας σε συναφή αντικείμενα καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής, συνεκτιμησομένης, εξάλλου, της γνώσης της αραβικής).
Προθεσμία υποβολής βιογραφικών : 21/11/2017, ωστόσο θα γίνουν δεκτές και υποψηφιότητες μετά το πέρας της προθεσμίας, εφόσον υφίστανται σχετικές ανάγκες, με τη δυνατότητα οι υποψήφιοι να επιλεγούν και για άλλες θέσεις εντός των Ηνωμένων Εθνών.
Τα κράτη - μέλη οφείλουν να διενεργήσουν απαραίτητο έλεγχο επαγγελματικού ήθους και ποινικού μητρώου υποψηφίων, ενώ ενθαρρύνονται γυναικείες υποψηφιότητες.

Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2017