Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας arrow Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε Διεθνείς Οργανισμούς arrow Προκήρυξη επτά θέσεων βαθμίδας Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στα Ηνωμένα Έθνη

Προκήρυξη επτά θέσεων βαθμίδας Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στα Ηνωμένα Έθνη

Γραμματεία ΗΕ  ενημέρωσε με την υπ’ αριθ. EOSG/SA/2017/2 προκήρυξη, διαθεσιμότητα προς στελέχωση επτά (7) θέσεων, βαθμίδας Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, ως ακολούθως:

1.        Aναπληρωτή ΓΓ για Παγκόσμιες Επικοινωνίες (Under-Secretary-General for Global Communications)

2.        Eιδικού Εκπροσώπου ΓΓ για Παιδιά και Ένοπλες Συγκρούσεις (Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict)

3.        Eιδικού Εκπροσώπου ΓΓ για Σεξουαλική Βία κατά Συγκρούσεις (Special Representative of the SG on Sexual Violence in Conflict)

4.        Yψηλού Εκπροσώπου για τις Eλάχιστα Ανεπτυγμένες Χώρες, τις Περίκλειστες Αναπτυσσόμενες Χώρες και τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα                    Κράτη (High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Ιsland Developing States)

5.        Εκτελεστικού Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (Executive Secretary of the Economic Commission for Europe)

6.        Εκτελεστικού Γραμματέα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Ασία και τον Ειρηνικό (Executive Secretary of the Economic and Social             Commission for Αsia and the Pacific)

7.        Εκτελεστικού Γραμματέα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Δυτική Ασία  (Executive Secretary of the Economic and Social Commission             for Western Αsia).


Προκήρυξη και σχετικό παράρτημα επισυνάπτονται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Μαρτίου 2017

Υποψήφιοι δύνανται αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική διεύθυνση Περισσότερες  πληροφορίες δύνανται αρυσθούν από αρμόδιο στέλεχος Γραμματείας Hazel Foster (τηλ. Επικοινωνίας:  + 1 212 963 5395 και  e-mail: )

Ως επισημαίνεται σε προκήρυξη, οποία ενθαρρύνει την  υποβολή γυναικείων υποψηφιοτήτων,  σκοπός είναι διευρυνθεί πεδίο επιλογών/υποψηφίων για τις θέσεις.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 03 Φεβρουάριος 2017