Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
greek english french

Προκήρυξη νέας θέσης στον Οργανισμό CTBTO

Προκήρυξη νέας θέσης στον Οργανισμό CTBTO (www.ctbto.org)

Προκηρυχθείσα θέση: Communications Officer
VA: VA78-11-2017
Βαθμός: P-3

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Μαΐου 2017

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
http://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/employmentVacancy.do?mode=view&p
ostNumber=VA78-11-2017