Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας arrow Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε Διεθνείς Οργανισμούς arrow Προκήρυξη θέσεων για πλήρωση καταλόγου εμπειρογνωμόνων ΣΑ επιφορτισμένων με παρακολούθηση υλοποίησης κυρώσεων άρθρου 41 Χάρτη ΗΕ

Προκήρυξη θέσεων για πλήρωση καταλόγου εμπειρογνωμόνων ΣΑ επιφορτισμένων με παρακολούθηση υλοποίησης κυρώσεων άρθρου 41 Χάρτη ΗΕ

Σε προκήρυξη Γραμματείας Ηνωμένων Εθνών οποία κ-μ  καλούνται προτείνουν υποψηφίους προς στελέχωση Καταλόγου  Εμπειρογνωμόνων Συμβουλίου Ασφαλείας.  Εν λόγω Κατάλογος έχει καταρτισθεί από Γραμματεία προκειμένου διευκολύνεται ταχεία στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό  ομάδων και panels για παρακολούθηση εφαρμογής  κυρώσεων  ΣΑ που επιβλήθηκαν βάσει άρθρου 41 Χάρτη ΗΕ.

Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ένα τουλάχιστον εκ των ακόλουθων πεδίων εξειδίκευσης:
1)ένοπλες ομάδες, 2) συνοριακό έλεγχο, 3) παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις, 4) συμβατικό πολεμικό εξοπλισμό, 5) καταπολέμηση τρομοκρατίας, 6) οικονομία, 7) θέματα φύλων (gender issues), 8) ανθρωπιστικές υποθέσεις/ανθρώπινα δικαιώματα, 9) διεθνές δίκαιο, 10) δικαστικά θέματα, 11) εφαρμογή νομοθεσίας, 12) ναρκωτικά, 13) φυσικούς πόρους, 14) θαλάσσια πειρατεία, 15) περιφερειακά θέματα, 16) μεταφορές, 17) όπλα μαζικής καταστροφής/μη-διασπορά.

Όπως θα παρατηρήσετε και σε επισυναπτόμενη προκήρυξη, Γραμματεία διευκρινίζει ότι εξέταση υποψηφίων κ-μ θα πραγματοποιηθεί όταν υπάρξουν κενές θέσεις. Διάρκεια θητείας εξαρτάται από όρους εντολής οικείου panel. Περαιτέρω πληροφορίες δύνανται ανευρεθούν σε ιστοσελίδα HE: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/expert-roster

Yποψήφιοι που προκρίνουν κ-μ θα πρέπει αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη Διεύθυνση Θεμάτων Συμβουλίου Ασφαλείας Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων Γραμματείας μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης: Για επιπρόσθετη πληροφόρηση προτείνεται επικοινωνία με στελέχη Γραμματείας Dovile Petkunaite ( ), Rachael Purcell ( ),  και Phillip Schell ( ).


Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 08 Δεκέμβριος 2016