Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας arrow Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε Διεθνείς Οργανισμούς arrow Προκήρυξη θέσεων σε Panel Εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένου με παρακολούθηση υλοποίησης κυρώσεων στη Λιβύη

Προκήρυξη θέσεων σε Panel Εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένου με παρακολούθηση υλοποίησης κυρώσεων στη Λιβύη

Τρίτη, 25 Απρίλιος 2017

Παρατίθεται ρηματική διακοίνωση Γραμματείας Ηνωμένων Εθνών με οποία κ-μ καλούνται προτείνουν υποψηφίους προς στελέχωση Panel Εμπειρογνωμόνων για τη Λιβύη. Πλήρωση προκηρυχθεισών θέσεων, αριθμός οποίων δεν διευκρινίζεται, εξαρτάται από ανανέωση εντολής Panel από ΣΑ προσεχή Ιούνιο.

Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε οιοδήποτε εκ των ακόλουθων πεδίων εξειδίκευσης:

1) όπλα (“arms”), 2) ένοπλες ομάδες, 3) οικονομία, 4) θαλάσσιες υποθέσεις (“maritime”), 5) περιφερειακά θέματα, 6) μεταφορές.

Περαιτέρω πληροφορίες δύνανται ανευρεθούν σε ιστοσελίδα HE: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970. Yποψήφιοι θα πρέπει αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη Διεύθυνση Θεμάτων Συμβουλίου Ασφαλείας Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων Γραμματείας μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης: Αρμόδιο στέλεχος Γραμματείας κα Erika Prokofjeva   (τηλέφωνο επικοινωνίας +1 212 963 0716 και email: ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαίου 2017

Γραμματεία διευκρινίζει ότι όσοι (ενδιαφερόμενοι) είναι ήδη μέλη του Καταλόγου Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, δεν χρειάζεται επανυποβάλουν αίτηση καθώς υποψηφιότητά τους θα εξεταστεί αυτόματα.