Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας arrow Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε Διεθνείς Οργανισμούς arrow Προκήρυξη θέσης Αν. ΓΓΗΕ επικεφαλής Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας ΗΕ, N.Υόρκη

Προκήρυξη θέσης Αν. ΓΓΗΕ επικεφαλής Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας ΗΕ, N.Υόρκη

Η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών με την επισυναπτόμενη προς διευκόλυνσή σας Ρηματική Διακοίνωση υπ' αριθμόν 004810 από 17.11.2017, καλεί τα κράτη - μέλη να προτείνουν υποψηφίους για τη θέση του Αναπληρωτή ΓΓΗΕ για την Ασφάλεια και Προστασία, επικεφαλής της Αρμόδιας Διεύθυνσης ΗΕ (UNDSS).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε συναφή αντικείμενα (ασφάλεια, προστασία, διαχείριση κρίσεων) σε διεθνές περιβάλλον. Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και στην ηλεκτρονική διεύθυνση , με προθεσμία υποβολής την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017.

Τα κράτη - μέλη οφείλουν να διενεργήσουν τον απαραίτητο έλεγχο επαγγελματικού ήθους και ποινικού μητρώου των υποψηφίων, ενώ ενθαρρύνονται οι γυναικείες υποψηφιότητες.