Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας arrow Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε Διεθνείς Οργανισμούς arrow Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή UNICEF. Προθεσμία : Δευτέρα, 20.11.2017

Προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή UNICEF. Προθεσμία : Δευτέρα, 20.11.2017

Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2017

Με την υπ'αριθ. EOSG/SA/2017/11 Ρηματική Διακοίνωση, από 23.10.2017, η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών ενημερώνει για την προκήρυξη θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή UNICEF.

Υποψήφιος για την πλήρωσή της διορίζεται από ΓΓΗΕ κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εκτελεστικού Συμβουλίου και πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα από 01.01.2018.

Ο εκτελεστικός Διευθυντής, υπαγόμενος απευθείας στο ΓΓΗΕ και με συμμετοχή στη λήψη οριζόντιων στρατηγικών αποφάσεων σε όλους τους τομείς δράσης ΗΕ, ηγείται της UNICEF και είναι υπεύθυνος α) για τη διεύθυνση και χάραξη των στρατηγικών της στόχων καθώς και β) για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και της εφαρμογής της σχετικής διεθνούς συνθήκης, τόσο εντός των ΗΕ όσο και στις σχέσεις με τα κ-μ.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της Θέσης θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία σε διευθυντικές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, μη κυβερνητικών οργανισμών, ή πολυεθνικών εταιρειών, με αποδεδειγμένο ιστορικό δράσεων μεγάλης κλίμακας για την προστασία των παιδιών και την προώθηση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ηγετικές ικανότητες, στοχοθεσία, ακεραιότητα.

Αιτήσεις υποψηφίων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, μπορούν να αποστέλλονται στη Γραμματεία ΗΕ( ) έως τη Δευτέρα, 20.11.2017, ενώ ενθαρρύνεται η υποβολή γυναικείων υποψηφιοτήτων.

Λεπτομέρειες αναφορικά με την ως άνω προκήρυξη περιέχονται στην υπ'αριθ. EOSG/SA/2017/11 Ρηματική Διακοίνωση, από 23.10.2017 της ΓΓΗΕ, η οποία και επισυνάπτεται, προς διευκόλυνσή σας.

Ρηματική Διακοίνωση