Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
greek english french

Προκήρυξη θέσης σε CTBTO

Προκηρυχθείσα θέση σε Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organisation (CTBTO) : Director Legal and External Relations Division-D1 (αρ. θέσης VA: VA169-08-2017)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 29 Απριλίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την θέση δύνανται ανευρεθούν μέσω του κάτωθι ηλεκτρονικού συνδέσμου:
(www.ctbto.org)

http://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/employmentVacancy.do?mode=view&p
ostNumber=VA169-08-2017