Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
greek english french

Προκήρυξη τριών υψηλόβαθμων θέσεων στα Ηνωμένα Έθνη

Γραμματεία ΗΕ ανακοίνωσε προκήρυξη κάτωθι θέσεων:

1.        Διευθυντή (Administrator) Προγράμματος Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (United Nations Development Programme, UNDP). Θητεία θα είναι τετραετής και ανανεώσιμη. Περισσότερες  πληροφορίες στην ιστοσελίδα UNDP: www.undp.org.

2.        Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διοίκησης (Under-Secretary General for Management). Περισσότερες  πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.un.org/en/hq/dm.

3.        Βοηθού  Γενικού Γραμματέα (Αssistant Secretary-General) για Οικονομική Ανάπτυξη στo Tμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων Γραμματείας (Department of Economic and Social Affairs, DESA). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.un.org/development/desa/en.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017.

Υποψήφιοι δύνανται αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση   Όπως θα παρατηρήσετε, αίτηση για προκηρυχθείσα θέση υπ’ αριθ. (3) δύναται αποσταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Ως επισημαίνεται σε ρηματικές διακοινώσεις, σκοπός είναι διευρυνθεί πεδίο επιλογών/υποψηφίων. Ενθαρρύνεται  υποβολή γυναικείων υποψηφιοτήτων.