Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση για τον πολίτη

Οδηγίες προς οδηγούς που εισέρχονται στη Ρουμανία

Κατά την είσοδό σας στη Ρουμανία με αυτοκίνητο, θα πρέπει μόλις εισέλθετε στα σύνορα να προμηθευτείτε απόδειξη καταβολής διοδίων. Στη Ρουμανία δεν υπάρχουν σταθμοί διοδίων και τα τέλη αυτά καταβάλλονται στους περισσότερους σταθμούς καυσίμων. Το εν λόγω τέλος ονομάζεται ROVIGNETA και προκειμένου να εκδοθεί θα πρέπει να δοθεί στον υπάλληλο του σταθμού καυσίμων ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Τον σχετικό έλεγχο, πραγματοποιεί η ρουμανική τροχαία και διαπίστωση μη καταβολής του τέλους αυτού επιφέρει υψηλό πρόστιμο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατάσχεση της άδειας οδήγησης.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας της Ρουμανίας προβλέπει μηδενικό ποσοστό αλκοόλ.

Σε περίπτωση βεβαίωσης παραβάσεων, πολύ συχνά τα όργανα της τροχαίας προβαίνουν σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Προκειμένου να αποφύγετε την αφαίρεση του διπλώματος από τη ρουμανική τροχαία, υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσετε στο όργανο που διενεργεί τον έλεγχο, ότι είστε διερχόμενος από τη Ρουμανία, με τελικό προορισμό την Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ. Το Προξενικό Γραφείο ενημερώνεται για τη δήλωσή σας αυτή από την ρουμανική τροχαία και ειδοποιεί σχετικά με την ποινή σας τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

Σε περίπτωση που η άδεια κρατηθεί, αποστέλλεται στο Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας από όπου και δεν επιστρέφεται πριν την παρέλευση της επιβληθείσης αναστολής ισχύος.

Αν μετά παρέλευση σύντομου χρονικού διαστήματος, η άδεια οδήγησης δεν αναζητηθεί από τον κάτοχό της, τότε αποστέλλεται στη Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας στην Ελλάδα.


Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 04 Μάιος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση