Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017
greek russian
Αρχική arrow Visas

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Μόσχα, προκειμένου να διευκολύνει τους αιτούντες θεώρηση, έχει αναθέσει τη συλλογή αιτήσεων θεωρήσεων και βιομετρικών στοιχείων στην VFS Global.

Όσοι ενδιαφέρονται για υποβολή αίτησης θεώρησης Schengen (τύπου С) μπορούν να απευθυνθούν:

1) Είτε σε Κέντρα Θεωρήσεων της VFS GlobalΤο επιπλέον κόστος του τέλους εξυπηρετήσεως καταβάλλεται απ’ ευθείας στη VFS Global και ανέρχεται σε 20 ευρώ.

2) Είτε, μέσω της online εφαρμογής υποβολής αίτησης και ορισμού ραντεβού, απ’ ευθείας στο Γενικό Προξενείο Μόσχας,

Spyridonovka Ul. 14, 123001, Moscow
metro: Pushkinskaya (χάρτης)

Τηλ.: +7 495 5393840,
Φαξ.: +7 495 5393850,
Τηλ. έκτακτης ανάγκης: +7 916 2574907,
e-mail: ##0

από την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, με πρώτη ανοικτή ημερομηνία για ορισμό ραντεβού την Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017.

Όσοι ενδιαφέρονται για τον ορισμό ραντεβού για υποβολή αίτησης για εθνική θεώρηση (τύπου D), παρακαλούμε όπως απευθύνονται τηλεφωνικά στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μόσχα (τηλ. +7(495)5393840).

Ιδιαίτερη προσοχή: Υπογραμμίζεται ότι η online εφαρμογή υποβολής αίτησης και ορισμού ραντεβού στο Γενικό Προξενείο Μόσχας αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ιδιώτες και όχι σε ταξιδιωτικά πρακτορεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:

Η αίτηση για τουριστική θεώρηση μπορεί να υποβληθεί έως και ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού σας στην Ελλάδα

Ωράριο υποδοχής κοινού:
Καθημερινές 10:30-13:00

Ωράριο επιστροφής διαβατηρίων:
Καθημερινές 15:00-16:00

Η Προξενική Αρχή δίνει και τηλεφωνικές πληροφορίες καθημερινά 09:00-17:00, καθώς και μέσω e-mail.

Οι αιτήσεις για θεωρήσεις Σένγκεν μπορούν να υποβληθούν και σε διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία εφ’ όσον έχουν καταχωρισθεί δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος στο VIS, εντός των προηγουμένων 59 μηνών.

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0