Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
greek russian
Αρχική arrow Visas

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Νοβοβροσσίσκ, προκειμένου να διευκολύνει τους αιτούντες θεώρηση, έχει αναθέσει τη συλλογή αιτήσεων θεωρήσεων και βιομετρικών στοιχείων στην VFS Global.

Κάθε αιτών θεώρηση μπορεί να υποβάλει την αίτησή του στο κοντινότερο Κέντρο Θεωρήσεων. Το επιπλέον κόστος του τέλους εξυπηρετήσεως καταβάλλεται απ’ ευθείας στη VFS Global και ανέρχεται σε 20 ευρώ.

Εναλλακτικώς, μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε την αίτηση θεωρήσεως, κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V) στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στo Νοβοροσσίσκ

Μίρα 13, 353900, Νοβοροσσίσκ

Τηλ.: +7 8617 646452,
Φαξ.: +7 8617 646435,
Τηλ. έκτακτης ανάγκης: +7 988 344-59-47,
e-mail: ##0

Ωράριο υποδοχής κοινού:
Καθημερινές 09:30-13:00

Ωράριο επιστροφής διαβατηρίων:
Καθημερινές 09:30-13:00

Η Προξενική Αρχή δίνει και τηλεφωνικές πληροφορίες καθημερινά 09:00-15:30, καθώς και μέσω e-mail.

Το Γενικό Προξενείο Νοβοβροσσίσκ έχει αρμοδιότητα στις εξής περιοχές:
Δημοκρατία Αδηγέας
Δημοκρατία Καμπαρντίνο Βαλκαρίας
Δημοκρατία Καρατσάεβο Τσερκεσίας
Δημοκρατία Νότιας Οσετίας – Αλανίας
Περιφέρεια Κρασνοντάρ
Περιφέρεια Σταυρούπολης
Περιφέρεια Ρωστόβ επί του Ντον

Οι αιτήσεις για θεωρήσεις Σένγκεν μπορούν να υποβληθούν και σε διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, εφ’ όσον έχουν καταχωρισθεί δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος στο VIS, εντός των προηγουμένων 59 μηνών.

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0