Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017
greek english french

Δραστηριότητες


Ως κυριώτερες δραστηριότητες της Διπλωματικής Ακαδημίας στο τελευταίο διάστημα αναφέρονται:

•    Η αρχική εννεάμηνη εκπαίδευση της ΚΒ’ Σειράς Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας (Μάρτιος-Νοέμβριος 2016)
•    Η συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Fletcher για χορήγηση 20 υποτροφιών σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών μηνιαίας διάρκειας για το έτος 2016, με προοπτική συνέχισης και τα επόμενα χρόνια
•    Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης για τους υπαλλήλους του Υπουργείου που τοποθετούνται στο εξωτερικό (1/2-3/2, 4/7-8/7)
•    Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υπό μετάθεση υπαλλήλους σε θέματα χορήγησης θεωρήσεων (15/2-19/2, 28/6-1/7)
•    Σειρά ενημερωτικών ομιλιών για τους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Αμύνης σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, σε συντονισμό με αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών
•    Ενημερωτικά ανά τρίμηνο σεμινάρια για σπουδαστές Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας
•    Τα μαθήματα για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών σε σειρά ξένων γλωσσών (Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσικά)
•    Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νέων Διπλωματών EDP, το 2016

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 28 Ιούνιος 2016