Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
greek english french

Διπλωματικός Κλάδος

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου, χωρίς περιορισμό στο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους. Απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας καθώς και συμμετοχή σε ειδικό διαγωνισμό, που διενεργεί τουλάχιστον μια φορά το χρόνο το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού φοιτούν στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, συμμετέχουν εκ νέου σε εξετάσεις, που διενεργεί η Διπλωματική Ακαδημία και οι επιτυχόντες διορίζονται ως Ακόλουθοι Πρεσβείας.

Σχετικές πληροφορίες:

Π.Δ. 17/1999 "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών" (ΦΕΚ Α΄ 10/1999)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 15 παρ.6 και άρθρο 91 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2016