Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
greek english french

Κλάδος Επιμελητών

Απευθύνεται σε κατόχους Απολυτηρίου Γυμνασίου. Ο διορισμός στο Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιείται μετά από την προκήρυξη σχετικών θέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Σχετικές πληροφορίες:

Προσόντα διορισμού: άρθρο 144 παρ. 1 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2016