Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις arrow Δημόσιοι Διαγωνισμοί και Διαβουλεύσεις arrow διενέργεια κλήρωσης για ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπ’ αριθ. 1546/2016 σύμβασης με αντικείμενο τη «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης στην Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Ξάνθη) για διάστημα από 15.10.2016 έως 14.10.2017»

διενέργεια κλήρωσης για ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπ’ αριθ. 1546/2016 σύμβασης με αντικείμενο τη «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης στην Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Ξάνθη) για διάστημα από 15.10.2016 έως 14.10.2017»

Διενέργεια κλήρωσης για ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπ’ αριθ. 1546/2016 σύμβασης με αντικείμενο τη «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης στην Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Ξάνθη) για διάστημα από 15.10.2016 έως 14.10.2017»

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016