Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018
greek english french

Πύλη Οικονομικής Διπλωματίας Agora

Πύλη Οικονομικής Διπλωματίας Agora Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών δημιούργησε τη διαδικτυακή πύλη «AGORA» επιδιώκοντας την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.  Η έναρξη λειτουργίας της το 2007, οριοθετεί ένα ικανό χρονικό εύρος αποτίμησης της προσφοράς της. Η άντληση στοιχείων από το AGORA διευρύνει το ζωτικό πεδίο επικοινωνίας και όσμωσης μεταξύ του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ και των ελληνικών επιχειρήσεων, διανοίγει νέους ορίζοντες στην επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνει αντανακλαστικά και συνεργεί στον εκσυγχρονισμό και στην έκθεσή της στο διεθνή ανταγωνισμό.
Η Ηλεκτρονική Πύλη τροφοδοτείται καθημερινά με πληροφορίες από 55 Γραφεία ΟΕΥ, βοηθώντας στην εμβάθυνση της ενημέρωσης, επικοινωνίας και παροχής δικτυακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (έρευνα επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναζητήσεις προϊόντων, επιλογή εκθεσιακών συμμετοχών καθώς και προσωποποιημένη πληροφόρηση -– περισσότεροι από 2500 εγγεγραμμένοι αποδέκτες Newsletter).
Η Β1 Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ. Εξωτερικών η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση, την εποπτεία και το συντονισμό των Γραφείων ΟΕΥ, είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης AGORA.
Το AGORA έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των εξωστρεφών επιχειρήσεών μας ως φερέγγυα «τράπεζα γνώσης-δράσης» και ως ένας βασικός μοχλός συνδρομής του ΥΠΕΞ στην υλοποίηση των στόχων τους, καθώς και ως ενεργός συντελεστής προώθησης της Οικονομικής Διπλωματίας.

Η αναβαθμισμένη διαδικτυακή πύλη AGORA (http://agora.mfa.gr/) προσφέρει  στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα:
-    γενικές πληροφορίες για την οικονομία της χώρα διαπίστευσης του Γρ. ΟΕΥ
-    προσφορές ή ζητήσεις επιχειρηματικής συνεργασίας, ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία ή και τη χώρα ενδιαφέροντός σας ,
-    στοιχεία διμερών οικονομικών σχέσεων
-    θεσμικό πλαίσιο, επενδύσεις
-    δημόσιους διαγωνισμούς, προμήθειες, προκηρύξεις τεχνικών έργων,
-    επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις,
-    έρευνες αγοράς και κλαδικές μελέτες,
-    τρέχουσες οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις, θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο,
-    τους φορείς και τις υπηρεσίες των ξένων χωρών.
-    Ετήσιες εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία (newsletter), Οδηγοί Επιχειρείν
-    Στατιστικά στοιχεία
-    Ημέρες πληροφόρησης επιχειρηματιών
-    Εύχρηστη αναζήτηση καταχωρήσεων
-    Βελτιωμένη μηχανή αναζήτησης

Εύχρηστη αναζήτηση Διεθνών Εκθέσεων, Επιχειρηματικών Αποστολών και events βάσει συγκεκριμένου template το format του οποίου μακροπρόθεσμα θα είναι ενιαίο για όλες τις δράσεις εξωστρέφειας των περισσότερων φορέων (Enterprise Greece, Επιμελητήρια, Περιφέρειες , Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι κα)