Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek albanian
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση

Οι ελληνικές Προξενικές Αρχές στην Αλβανία δέχονται αιτήσεις για πολιτογράφηση μόνο από Ομογενείς Αλβανούς υπηκόους. Οι αιτούντες πολιτογράφηση θα πρέπει επομένως να  έλκουν ελληνική καταγωγή από την πλευρά του ενός, τουλάχιστον, εκ των δύο γονέων τους.

Σημειώνεται ότι οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Τα τέκνα του/της ομογενούς που πολιτογραφείται, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την πολιτογράφηση είναι ανήλικα και άγαμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Πιστοποιητικό Γέννησης που επικυρώνεται από την οικεία Περιφέρεια, το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια την κατά τόπο αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία (βλ. εδώ). Ακολούθως, και πάντως πριν την υποβολή του, το Πιστοποιητικό Γέννησης μεταφράζεται είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι), είτε από εξουσιοδοτημένο Έλληνα Δικηγόρο, στην Ελλάδα.

Σημείωση: Για έγγαμες γυναίκες, οι οποίες έχουν αποκτήσει το επώνυμο του συζύγου τους μετά το γάμο, στο Πιστοποιητικό Γέννησης να αναγράφεται και το επώνυμο που είχαν πριν το γάμο τους.


2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου επικυρωμένο από το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια την κατά τόπο αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία (βλ. εδώ). Ακολούθως, και πάντως πριν την υποβολή του,  το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου μεταφράζεται είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι), είτε από εξουσιοδοτημένο Έλληνα Δικηγόρο, στην Ελλάδα.

3. Πιστοποιητικό Γάμου (με επικύρωση μόνο από την οικεία Περιφέρεια και το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με όλα τα τέκνα (με επικύρωση μόνο από την οικεία Περιφέρεια και το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ανιόντων (γονέων, παππούδων) από τους οποίους ο αιτών έλκει ομογενειακή καταγωγή (trungu familjar), (με επικύρωση μόνο από την οικεία Περιφέρεια και το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών).

6. Κάθε άλλο στοιχείο (στο πρωτότυπο) που αποδεικνύει την ελληνική καταγωγή του/της ενδιαφερομένου/νης και των προγόνων του (Πιστοποιητικά Γέννησης-Βάπτισης-Γάμου, παλαιά διαβατήρια με προξενικές θεωρήσεις, παλαιές ταυτότητες κλπ.)

7. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

8. Πρωτότυπο βιομετρικό διαβατήριο, καθώς και φωτοτυπία

9. Πρωτότυπο Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.), εφόσον υπάρχει, καθώς και ένα αντίγραφο.

10. Παράβολο (αποδεικτικό πληρωμής) 30 ευρώ από την Alpha Bank Αλβανίας (για το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων και το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου), ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Αλβανία (για το Γενικό Προξενείο Κορυτσάς) για την επικύρωση από την Προξενική Αρχή του Πιστοποιητικού Γέννησης.

11. Παράβολο (αποδεικτικό πληρωμής) 10 ευρώ από την Alpha Bank Αλβανίας (για το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων και το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου), ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Αλβανία (για το Γενικό Προξενείο Κορυτσάς) για επικύρωση  αλβανικού διαβατηρίου από το Προξενείο

Σημείωση για το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων:

Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τον ορισμό προγραμματισμένης συνέντευξης, πρέπει να κλείσετε προηγουμένως ραντεβού, αποστέλλοντας email  στην ηλεκτρονική μας δ/νση ( ).


Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2017

FacebookFlickrTwitterYouTubePinterestGoogle Plus

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0