Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
greek albanian
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Προξενική επικύρωση αλβανικών δημοσίων εγγράφων

Προξενική επικύρωση αλβανικών δημοσίων εγγράφων

Για να γίνει αποδεκτό αλβανικό δημόσιο έγγραφο από δημόσια υπηρεσία στην Ελλάδα απαιτείται κατά σειρά:

1. Να έχει επικυρωθεί από το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών

2. Να έχει επικυρωθεί από την αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία (βλ. εδώ)

3. Να έχει μεταφρασθεί επισήμως (π.χ. από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Έλληνα δικηγόρο στην Ελλάδα).

Επομένως, η προξενική επικύρωση μπορεί να τεθεί σε αλβανικό δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή μόνο εάν έχει προηγηθεί η επικύρωση του εγγράφου από το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι η προξενική επικύρωση αφορά στο γνήσιο της υπογραφής των αρμοδίων υπαλλήλων του αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών (δείγματα υπογραφής των οποίων διαθέτουν οι ελληνικές Προξενικές Αρχές στην Αλβανία).

Εφόσον τα προς επικύρωση αλβανικά δημόσια έγγραφα (π.χ. ληξιαρχικές πράξεις), αναγράφουν γεωγραφικές τοποθεσίες της Ελλάδος, αυτές θα πρέπει να αποδίδονται σύμφωνα με την επίσημη ελληνική ονομασία.

Το κόστος της προξενικής επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων είναι 30 ευρώ ανά έγγραφο.

Σημείωση για το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων:

Προκειμένου να επικυρωθεί αλβανικό δημόσιο έγγραφο από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, αυτό θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή, μόνο μέσω αλβανικών ταχυδρομείων (Posta Shqiptare, πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα: http://www.postashqiptare.al/), αφού προηγουμένως επικυρωθεί από το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα ταχυδρομικά τέλη της αποστολής στο Προξενικό Γραφείο και της επιστροφής των εγγράφων στον ενδιαφερόμενο βαρύνουν τον ίδιο. Η συστημένη επιστολή θα πρέπει να περιέχει το/α προς επικύρωση έγγραφο/α καθώς και παράβολο των 30 ευρώ από την Alpha Bank Αλβανίας για κάθε έγγραφο προς επικύρωση.

FacebookFlickrTwitterYouTubePinterestGoogle Plus

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0