Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
greek english
Προξενείο Πέρθης

Βιογραφικό

Χαιρετισμός

Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προξενείου της Ελλάδος στην Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας.
Η Ελλάδα εκπροσωπείται στη Δυτική Αυστραλία από το 1903. Αρχικά μέσω Επίτιμου Υπο-Προξενείου και από το 1967 και εντεύθεν μέσω Έμμισθου Προξενείου.
Η περιφέρεια αρμοδιότητάς μας περιλαμβάνει την Πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας.
Η αποστολή μας έγκειται πρωτίστως στη συνδρομή και παροχή υπηρεσιών προς Έλληνες πολίτες που διαβιούν ή βρίσκονται προσωρινά στη Δυτική Αυστραλία, αλλά και στην προώθηση των εμπορικών, τουριστικών, πολιτιστικών και κάθε είδους σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και της Πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, μέσω της παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών.
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε στην ιστοσελίδα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση .Greece all time classic
Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0