Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
greek english french

Αφγανιστάν

H σύναψη Διπλωματικών Σχέσεων πραγματοποιήθηκε το 2004 με την κυβέρνηση Karzai. Δεν υφίσταται Eλληνική Διπλωματική Αρχή στο Αφγανιστάν. Υπάρχει παράλληλη διαπίστευση  της ελληνικής Πρεσβείας στο Πακιστάν.

Πολιτικές Σχέσεις

Η χώρα μας έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ της σπουδαιότητας της βελτίωσης των συνθηκών ασφαλείας (πάταξη τρομοκρατίας), τον εκδημοκρατισμό και την οικονομική πρόοδο του Αφγανιστάν. Παράλληλα, υποστηρίζει τη συνέχιση των σχέσεων καλής γειτονίας με το Ιράν και το Πακιστάν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των ανωτέρω χωρών.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Αφγανιστάν, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Αφγανιστάν που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Αφγανιστάν - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν