Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
greek english french

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Η Ελλάδα συνήψε στις 9 Ιουλίου 2004 διπλωματικές σχέσεις με τον Αγιο Χριστόφορο και Νέβις. Η Χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Καράκας.

Πολιτικές Σχέσεις

Κυριότερη έκφραση των διμερών μας σχέσεων είναι η κατά καιρούς αμοιβαία στήριξη υποψηφιοτήτων στους διεθνείς οργανισμούς και ιδίως στον ΟΗΕ.

Η χώρα μας έχει στο παρελθόν χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια στον Αγιο Χριστόφορο και Νέβις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η πρεσβεία Καράκας, δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα Αγίου Χριστόφορου και Νέβις.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...