Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french

Αγκόλα

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην Αγκόλα με παράλληλη διαπίστευση από την Πρεσβεία της στην Λ. Δ. του Κονγκό  ενώ στη Λουάντα λειτουργεί  Επίτιμη Προξενική Αρχή . Από την πλευρά της, η Αγκόλα ίδρυσε το 2003 Πρεσβεία στην Αθήνα.

Πολιτικές Σχέσεις

Σε διμερές επίπεδο, η συνεργασία της χώρας μας με την Αγκόλα, τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο, ήταν και παραμένει περιορισμένη, λόγω του πολυετούς εμφυλίου πολέμου της. Ελληνισμός δεν υφίσταται στη χώρα, πλην ολιγάριθμων ομογενών μεταξύ των οποίων ο  Επίτιμος Προξένος στη Λουάντα ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της ναυτιλίας και της εμπορίας πετρελαίου αλλά και τριών ακόμα οικογενειών Ελλήνων, επίσης στη Λουάντα.

Στο πολυμερές επίπεδο οι δύο χώρες αναπτύσσουν σημαντική συνεργασία στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών και ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη. Επιπλέον, η Ελλάδα αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Αγκόλα για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Αγκόλα, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Αγκόλα που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Αγκόλα - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κινσάσα, Λ.Δ. Κονγκό

Άμισθο Προξενείο Luanda

Διεύθυνση: Rua da Corimba No 150, Bairro da Corimba, Municipio da Samba, Provincia de Luanda, Angola 
Τηλ :+244 929067966
Fax: (00244) 2396171
E-mail :

Επίτιμος Πρόξενος : Γεώργιος Δουσόπουλος