Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
greek english french

Αλγερία

Η χώρα μας διατηρεί Πρεσβεία στο Αλγέρι και η Αλγερία Πρεσβεία στην Αθήνα. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που συνήψαν διπλωματικές σχέσεις με την Αλγερία μετά την ανεξαρτησία της ενώ η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Αλγέρι είναι μεταξύ αυτών που ουδέποτε εγκατέλειψαν την Αλγερία κατά την διάρκεια της δύσκολης περιόδου κατά την οποία η χώρα επλήττετο από την τρομοκρατία.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι πολιτικές σχέσεις Ελλάδος-Αλγερίας βρίσκονται σταθερά σε άριστο επίπεδο ήδη από την ανεξαρτητοποίηση της Αλγερίας (1962), ενώ υπάρχει εκπεφρασμένη πολιτική βούληση των δύο χωρών για περαιτέρω προώθηση και διεύρυνσή τους. Η χώρα μας αναγνωρίζει τον σταθεροποιητικό και εποικοδομητικό ρόλο της Αλγερίας στον Αραβικό κόσμο και στην Βόρειο Αφρική, ενώ υποστηρίζει σταθερά την ανάπτυξη των σχέσεων της Αλγερίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καλές σχέσεις επεκτείνονται και στους τομείς της οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας και της συνεργασίας στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών.

Οικονομικές Σχέσεις

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της διαδικτυακής Πύλης AGORA

Γραφειο ΟΕΥ Αλγερίου

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Αλγερία, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Αλγερίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Αλγερία - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Πρεσβεία Αλγερίου

Δ/νση: 60, blv Colonel Bougara, 16030 El Biar, Alger
Τηλ.: (0021323) 378091, 377982, 377980
Fax:  (0021323) 377981
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00213 795145912
Ε-mail:
Web-Site: www.mfa.gr/algiers
∆ιαφ. Ώρας: Θ: -2h, Χ: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 10.30-18.00, Χ: 09.30-17.00

Πρέσβυς: Νίκη Αικατερίνη Κουτράκου - ΠΥΑ'

Προξενικό Γραφείο Αλγερίου

Δ/νση: 60, blv Colonel Bougara, 16030 El Biar, Alger
Τηλ.: (0021323) 378091
Fax: (0021323) 377981

Διευθύνων: Ιωάννης Μαστοράκης - ΓΠΓ

Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου

Δ/νση: 60, Boulevard Colonel Bougara, 16030, El Biar, Alger, Algerie
Τηλ.: (0021323) 377984
Fax: (0021323) 377984
E-mail:
Website: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/812

Διευθύνων: Ιωάννης Κατσάρας - Σ.ΟΕΥ Α'