Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Ελβετία

Η Ελβετία είναι από τις πρώτες χώρες, οι οποίες συνήψαν διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα. Το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων είναι πολύ καλό. Ελληνικές Προξενικές Αρχές λειτουργούν στη Γενεύη (έμμισθη), τη Ζυρίχη και το Λουγκάνο (άμισθες).

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Στην Ελλάδα οι ελβετικές επενδύσεις ανέρχονται περίπου σε 1,4 δις ευρώ.

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Στην Ελβετία είναι έντονο το ενδιαφέρον για τον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.  Σε μεγάλες πόλεις λειτουργούν έδρες αρχαίων ελληνικών σπουδών, πανεπιστημιακά τμήματα βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών, ελληνικοί και φιλελληνικοί σύλλογοι με πολιτιστική δράση, καθώς και επιστημονικά και πολιτιστικά κοινωφελή ιδρύματα, τα οποία έχουν ιδρυθεί από Έλληνες ομογενείς και προσφέρουν, μεταξύ άλλων, υποτροφίες, επιστημονικά βραβεία κ.α. σε Έλληνες και Ελβετούς φοιτητές. Το 2014 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την λειτουρία της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα, η οποία έχει καταλήξει με επιτυχία σε αξιόλογα ευρήματα. Στις εργασίες της σχολής περιλαμβάνονται οι ανασκαφές στα ερείπια της αρχαίας πόλης της Ερέτριας.

Το 2015 συμπληρώθηκαν 150 χρόνια από την σύναψη διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας και Ελβετίας (1865), καθώς και 120 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου ελβετικού Προξενείου στην Πάτρα.

Η ελληνική παροικία Ελβετίας υπολογίζεται σε 11.000 άτομα περίπου (επί συνόλου 1.500.000 ξένων που διαβιούν στη χώρα).

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελβετία, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Ελβετίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Ελβετία - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Πρεσβεία Βέρνης

Δ/νση: Weltpoststrasse 4, Postfach 72, 3015 Bern Schweiz
Τηλ.: (004131) 3561414
Fax: (004131) 3681272
Ε-mail:
Web-Site: www.mfa.gr/bern
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.30

Πρέσβης: Χαρά Σκολαρίκου – ΠΥA'

Προξενικό Γραφείο Βέρνης

Δ/νση: Weltpoststrasse 4, Postfach 72, 3015 Bern, Schweiz
Τηλ.: (004131) 3561414
Fax: (004131) 3681272  
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0041 795 543 071
Ε-mail:
Web-Site: www.mfa.gr/bern
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού : 10:00 – 13:00  

Διευθύνων: Δημήτριος Τσαμπουράκης - Β' ΠΕ Πτυχ Διοικ

Μόνιμη Αντιπροσωπεία Γενεύης

Δ/νση: 4, rue du Leman, 1201 Geneve Suisse
Τηλ.: (004122) 9098940
Fax: (004122) 7322150
Tηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0041794176938
Ε-mail:
Web-Site: https://www.mfa.gr/permanent-mission-geneva
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-14.30 & 16.00-19.00

Μόνιμη Αντιπρόσωπος: Άννα Κόρκα

Γενικό Προξενείο Γενεύης

Δ/νση: 1, Rue Pedro Meylan, 1208 Geneve Suisse
Τηλ.: (004122) 7353747, 7357390
Fax: (004122) 7869844
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0041794176938
Ε-mail:
Web-Site: www.mfa.gr/geneva
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-17.30

Γεν. Πρόξενος: Ορέστης - Αθανάσιος Καφóπουλος, Σ.Π.Α΄

Άμισθο Γενικό Προξενείο Ζυρίχης

Δ/νση: Bellerivestrasse 67, 8034 Zurich, Switzerland
Τηλ.: (004144) 3885577
Fax: (0041444) 3885570
E-mail:
Web Site: www.mfa.gr/bern

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Δημήτριος Παπαδόπουλος
Επίτιμη Γραμματέας: Κωνσταντίνα Χαρώνη

Άμισθο Προξενείο Lugano

Δ/νση: Consolato Onorario Repubblica di Grecia, Via Nassa 46, 6900 Lugano
Τηλ.: (004191) 9211601
Fax: (004191) 9211071
E-mail :
Web Site: www.mfa.gr/bern

Επίτιμος Πρόξενος: Αλέξανδρος Παπαδάτος-Μπέης