Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Φίτζι

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στις νήσους Φίτζι, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Καμπέρρας. Η Πρεσβεία των νήσων Φίτζι στις Βρυξέλλες είναι παράλληλα διαπιστευμένη και στην Ελλάδα.

Πολιτικές Σχέσεις

Η χώρα μας συνήψε διπλωματικές σχέσεις με τα νησιά Φίτζι το 1978. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Στα Φίτζι δεν υπάρχει ελληνική ομογένεια. Ελάχιστα άτομα ελληνικής καταγωγής εργάζονται εκεί ως στελέχη διεθνών οργανισμών ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι εκδόσεις διαβατηρίων και θεωρήσεων αλλοδαπών πραγματοποιούνται από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ουέλλιγκτων, ενώ ειδικά για τις θεωρήσεις, συνδράμουν και οι επιτόπιες Πρεσβείες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σούβα.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στα Νησία Φίτζι, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες των Νησιών Φίτζι που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...