Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018
greek english french

Γεωργία

Η Ελλάδα και η Γεωργία διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1992. Η ελληνική Πρεσβεία στην Τιφλίδα άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 1995. Λειτουργούν επίσης Πρεσβεία και Γενικό Προξενείο της Γεωργίας στην Αθήνα, καθώς και Γενικό Προξενείο της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη

Πολιτικές Σχέσεις

Η ελληνική παρουσία στη Γεωργία χρονολογείται από την αρχαιότητα. Πέρα από τους ιστορικούς δεσμούς των δύο λαών, οι διμερείς πολιτικές σχέσεις εδράζονται αφενός στο ενδιαφέρον της Ελλάδας να διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με τη στρατηγική περιοχή του Ν. Καυκάσου και, αφετέρου, στο ενδιαφέρον της Γεωργίας για ανάπτυξη των σχέσεών της με τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, καθώς και στο αμοιβαίο ενδιαφέρον για σύσφιγξη των στενών διμερών πολιτισμικών σχέσεων.

Η Ελλάδα, ως Προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ε.Ε. (α΄ εξάμηνο 2014), προώθησε την έγκαιρη υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης και Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε.- Γεωργίας (27.6.2014), την οποία η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε στις 19.11.2015. Επίσης, η Ελλάδα αντιμετώπισε εξ αρχής ευνοϊκά τη δυνατότητα απελευθέρωσης των θεωρήσεων εισόδου στην Ε.Ε. για τους Γεωργιανούς πολίτες. Μένει να υποβληθεί σχετική νομοθετική πρόταση προς έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ, όταν όλα τα σχετικά κριτήρια εκπληρωθούν από γεωργιανής πλευράς.

Οικονομικές Σχέσεις

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της διαδικτυακής Πύλης AGORA

Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Στη Γεωργία παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τα Ελληνικά Γράμματα και τον πολιτισμό. Στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας λειτουργεί το Ινστιτούτο Νεοελληνικών, Βυζαντινών και Κλασσικών Σπουδών με 80 φοιτητές, ενώ στα Πανεπιστήμια του Αχαλτσίχε και του Βατούμ λειτουργούν έδρες Ελληνικών Σπουδών. Επιπλέον, στα σχολεία της Γεωργίας διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα σε 1680 μαθητές.


Το ομογενειακό στοιχείο στη Γεωργία αριθμεί  σήμερα περίπου 15.000 άτομα, στην πλειψηφία τους  μεγάλης ηλικίας που διαμένουν κυρίως στην περιοχή της Τσάλκα. Η συρρίκνωση οφείλεται στο μεγάλο κύμα παλιννόστησης που άρχισε ευθύς μετά την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζεται με αυξομειώσεις μέχρι και σήμερα. Οι περισσότεροι των ομογενών που εγκατέλειψαν τη Γεωργία έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και σε μικρότερο ποσοστό στη Ρωσία, ως πρώην σοβιετικοί πολίτες.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Γεωργία, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Γεωργίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Γεωργία - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Πρεσβεία Τιφλίδας

Δ/νση: Tabidze 37d, 0179 Tbilisi    
Τηλ.: (00995322) 914970-74    
Φαξ: (00995322) 914980    
Ε-mail:      
Web-Site: https://www.mfa.gr/georgia
∆ιαφ. Ώρας: Χ: +2, Θ: +1, Ωράριο (χειμερινό 06.30-14.30, ώρα Ελλάδος),(θερινό 07.30-15.30, ώρα Ελλάδος)
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για μη εργάσιμες ώρες: +995322 914970-74

Πρέσβυς: Kαράμπαλης Δημήτριος – ΠΥΑ΄

Προξενικό Γραφείο Τιφλίδας

Δ/νση: Andrea Razmadze 40, 0179 Tbilisi
Τηλ.: (00995322) 938981 941224
Fax: (00995322) 250791
∆ιαφ. Ώρας: Χ: +2, Θ: +1, Ωράριο (χειμερινό 06.30-14.30, ώρα Ελλάδος),(θερινό 07.30-15.30, ώρα Ελλάδος)
Ε-mail:

Διευθύνουσα: Μαρία Ζυγογιάννη, Δ.Γ. Γ'

Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας

Δ/νση: 37/D Tabidze str.0179 Tbilisi-Georgia
Τηλ.: (00995322) 942858
Fax: (00995322) 941886
Ε-mail:
Web-Site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/826
∆ιαφ. Ώρας: Χ: +2, Θ: +1, Ωράριο (χειμερινό 06.30-14.30, ώρα Ελλάδος),(θερινό 07.30-15.30, ώρα Ελλάδος)

Επικεφαλής: Δέσποινα Δαουτάκου - Σ. ΟΕΥ Α