Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
greek english french

Γκάμπια

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Δημοκρατία της Γκάμπια, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Ραμπάτ (Μαρόκο). Επίσης, η Πρεσβεία της Γκάμπια στη Μαδρίτη είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Γκάμπια, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Γκάμπιας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Γκάμπια - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ραμπάτ, Μαρόκο