Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018
greek english french

Γκαμπόν

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Δημοκρατία της Γκαμπόν, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Κινσάσα (Λ.Δ. Κονγκό). Επίσης , η Πρεσβεία της Γκαμπόν στη Ρώμη είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για ελληνική παρουσία και δεν υφίσταται Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδος στη χώρα.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Γκάμπον, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Γκάμπον που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Γκαμπόν - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κινσάσα, Λ.Δ. Κονγκό