Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Ισραήλ

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Ισραήλ από την Πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και το Ισραήλ διατηρεί Πρεσβεία στην Αθήνα.

Πολιτικές Σχέσεις

Η εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδος–Ισραήλ βασίζεται στις σημαντικές δυνατότητες αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας σε σειρά τομέων, όπως η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επενδύσεις, η αγροτική ανάπτυξη, η άμυνα, η τεχνολογία, η ενέργεια, το περιβάλλον, η ναυτιλία και η εκπαίδευση. 

Η πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να  στρέφεται εναντίον οιουδήποτε τρίτου, και υπαγορεύεται από τις πολλαπλές προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται το αδιάλειπτο ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας έναντι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο αποτελεί άλλωστε, και το ζωντανό σύνδεσμο των Ορθοδόξων Χριστιανών στην Αγία Γη.

Θεσμικό επιστέγασμα της άριστης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ απετέλεσε η σύγκληση του πρώτου Ανώτατου Υπουργικού Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο έλαβε χώρα στα Ιεροσόλυμα στις 8 Οκτωβρίου 2013. H δεύτερη σύγκλησή του έλαβε χώρα στις 27/1/2016 στα Ιεροσόλυμα.Κατά την δεύτερο Ανώτατο Συμβούλιο, κατά την οποία υπεγράφησαν 7 διμερή κείμενα (κοινές δηλώσεις και Μνημόνια Συνεργασίας) ι για ενίσχυση διμερούς συνεργασίας σε τομείς αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων ενώ συμμετέχοντες Υπουργοί είχαν και διμερείς συναντήσεις με Ισραηλινούς ομολόγους τους.

Πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα

Η Ελλάδα προσβλέπει στην ανάπτυξη της ενεργειακής συνεργασίας με το Ισραήλ, τόσο διμερώς όσο και τριμερώς, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Στις 12 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση πολιτικού διαλόγου των τριών χωρών, σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων των αντίστοιχων Υπουργείων Εξωτερικών. Στο Κοινό Ανακοινωθέν, οι τρεις χώρες υπογράμμιζαν την ισχυρή βούληση να αναπτύξουν το τριμερές πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα.  Η δεύτερη συνάντηση τριμερών πολιτικών διαβουλεύσεων έλαβε χώρα, στο Ισραήλ, στις 16 Δεκεμβρίου 2015. Συμφωνήθηκε η σύσταση μιας τριμερούς Κατευθυντήριας Επιτροπής, επιφορτισμένης με τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που συμφωνούνται. Στις 28 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε, στη Λευκωσία, η πρώτη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής, από την οποία προέκυψαν δύο κείμενα: Η Κοινή Διακήρυξη των τριών ηγετών και το Μνημόνιο Κατανόησης για την συνεργασία στον τομέα των Υδάτινων Πόρων..Προηγήθηκε, την ίδια ημέρα, η πρώτη επίσημη συνάντηση της τριμερούς Κατευθυντήριας Επιτροπής.

Οικονομικές Σχέσεις

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της διαδικτυακής Πύλης AGORA

Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Ισραήλ, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Ισραήλ που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Ισραήλ - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Πρεσβεία Τελ Αβίβ

Δ/νση: 3, Daniel Frisch, Tel Aviv, 64731
Τηλ.: (009723) 6953060, 6094981
Fax:(009723) 6951329
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00972 546817282
Ε-mail:
Web-Site: www.mfa.gr/telaviv
∆ιαφ. Ώρας: 0 Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 08.30-16.00

Πρέσβυς: Ηλίας Ηλιάδης - ΠΥΑ

Προξενικό Γραφείο Τελ Αβίβ

Δ/νση: 3, Daniel Frisch, Tel Aviv, P.O.Box 64731
Τηλ.: (009723) 6953060, 6094981
Fax: 6953173
Ε-mail:
Web-Site: www.mfa.gr/telaviv

Διευθύνων: Ευάγγελος Κυριακόπουλος, ΣΠΒ'

Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ

Δ/νση: 3, Daniel Frisch, 11th floor, 64731, Tel Aviv
Τηλ.: +972 3 6055299
Fax : +972 3 6951329
Ε-mail:
Web-Site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/841
∆ιαφ. Ώρας: 0 Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 08.30-16.00

Επικεφαλής: Παρασκευή Καμπούρογλου Σύμβουλος, ΟΕΥ Α΄

Γενικό Προξενείο Ιεροσολύμων

Δ/νση: 31 Rachel Imenou St., Zip Code 9322818, PO Box. 8238, Katamon, Jerusalem
Τηλ.: (009722) 5619583 5619584
Fax: (009722) 5610325
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00972 -523032253
Ε-mail:
Web-Site: www.mfa.gr/jerusalem
∆ιαφ. Ώρας: 0 Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-16.00

Γενικός Πρόξενος: Χρήστος Σοφιανόπουλος, ΣΠΑ’

Άμισθο Προξενείο Haifa

Δ/νση: 18 Hagefen Street, Haifa, Israel
Τηλ.: (009724) 8522098
Fax: (009724) 8522098
E-mail:

Επίτιμος Πρόξενος: Κωνσταντίνος Ζηνόβιος

Γραφείο Ε.Ο.Τ.
Διεύθυνση: 5 Shalom Alehem, 61262 Tel Aviv
Τηλ.: 00972-3-5170351
Φαξ: 00972-3-5170487
E-mail: ,
Προϊστάμενος: κ. Χαρίλαος Καλπίδης