Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Κιργιζία

Η Ελλάδα συνήψε διπλωματικές σχέσεις με την Κιργιζία το 1992.Η χώρα μας εκπροσωπείται εκεί μέσω της Πρεσβείας μας στην Αστανά, με παράλληλη διαπίστευση.

Πολιτικές Σχέσεις

Η χώρα μας συνεργάζεται με την Κιργιζά σταπλαίσια αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Στο Κιργιζικό Πανεπιατήμιο του Μπισκέκ λειτουργεί το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού και Νεοελληνικής Γλώσσας ΕΛΛΑΣ, ενώ παράλληλα, τα ελληνικά διδάσκονται και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της χώρας.

Στην Κιργιζία διαβιούν περί τους 700 ομογενείς.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κιργιζία, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Κιργιζίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...