Κυριακή, 21 Απριλίου 2019
greek english french

Λευκορωσία

Η Ελλάδα συνήψε διπλωματικές σχέσεις με την Λευκορωσία το 1993 και διατηρούσε Πρεσβεία στο Μινσκ μέχρι το τέλος του 2003, οπότε ανεστάλη η λειτουργία της. Έκτοτε, η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μόσχα έχει παράλληλη διαπίστευση στη Λευκορωσία. Αντιστοίχως η Πρεσβεία της Λευκορωσίας στη Σόφια έχει παράλληλη διαπίστευση στην Ελλάδα.

Από 23ης Σεπτεμβρίου 2013, η Ελλάδα έχει συστήσει Άμισθη Προξενική Αρχή στο Μίνσκ. Στις 15.4.2014 με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, κου Ε. Βενιζέλου, διορίσθηκε  ως  Επίτιμος Πρόξενος  στο Μίνσκ ο υπήκοος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, κος Πάβελ (Παύλος) Τοπουζίδης.

Πολιτικές Σχέσεις

Υφίσταται συνεργασία για αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων στα πλαίσια Διεθνών Οργανισμών. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών επισκέφθηκαν το Μίνσκ, στις 10-12 Δεκεμβρίου 2015, για πολιτικές διαβουλεύσεις. Η ελληνική ομογένεια ανέρχεται περίπου σε 4.000 άτομα, τα οποία διαβιούν, κυρίως, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Μινσκ.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Λευκορωσία, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Λευκορωσίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Λευκορωσία - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μόσχα, Ρωσία

Άμισθο Προξενείο Minsk (Μινσκ)

Ταχ. δ/νση: Prospekt Pobeditelei 65-1, γραφείο 301, 220035 Minsk, Belarus
Τηλέφωνα: (0037517) 3095864, 2071404
Fax: (0037517) 2071600
E-mail:

Επίτιμος Πρόξενος: Παύλος Τοπουζίδης