Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Λιβερία

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Λιβερία, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Αμπούτζα (Νιγηρία).  Η Πρεσβεία της Λιβερίας στο Παρίσι είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Οι διμερείς σχέσεις της χώρας μας με τη Λιβερία παρουσιάζουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ικανός αριθμός ελληνόκτητων σκαφών είναι εγγεγραμμένα στο λιβεριανό νηολόγιο. Επίσης οι εμπορικές μας συναλλαγές είναι αρκετά σημαντικές.

Δεν υπάρχει ομογένεια, Εκκλησία ή Επίτιμο Προξενείο στη Λιβερία. Στην Αθήνα λειτουργεί Επίτιμο Γενικό Προξενείο της Λιβερίας  καθώς και Επίτιμο Προξενείο στη Θεσσαλονίκη.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Λιβερία, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Λιβερίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Λιβερία - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία