Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Λιχτενστάιν

Στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν τη χώρα μας εκπροσωπεί, με παράλληλη διαπίστευση, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Βέρνη.

Το Λιχτενστάιν εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Πρέσβη της Ελβετικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις της Ελλάδας και του Λιχτενστάιν στο πολιτικό επίπεδο είναι καλές, μολονότι οι ανταλλαγές επαφών/επισκέψεων είναι αριθμητικά περιορισμένες.

Σημαντικό πεδίο συνεργασίας των δύο χωρών είναι η αμοιβαία υποστήριξη  υποψηφιοτήτων και θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στους διεθνείς οργανισμούς.

Στο Λιχτενστάιν κατοικούν και εργάζονται 50 ελληνικές οικογένειες.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Λιχτενστάιν, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Λιχτενστάιν που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Λιχτενστάιν - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη, Ελβετία