Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Μαλάουι

To Μαλάουϊ εκπροσωπείται στην Ελλάδα με παράλληλη διαπίστευση από την Πρεσβεία του στο Βερολίνο. Η χώρα μας εκπροσωπείται στο Μαλάουι με παράλληλη διαπίστευση από την Πρεσβεία μας στη Ζιμπάμπουε.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις της χώρας μας με το Μαλάουϊ δύνανται να χαρακτηρισθούν ως καλές και χωρίς προβλήματα.

Ο αριθμός των ομογενών μας στο Μαλάουϊ ανέρχεται περίπου στους 180. Η πλειονότητα είναι συγκεντρωμένη στο Blantyre, την εμπορική πρωτεύουσα της χώρας και είναι οργανωμένοι σε Κοινότητα. 

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Μαλάουι, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Μαλάουι που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Μαλάουι - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Χαράρε, Ζιμπάμπουε

Άμισθο Προξενείο Blantyre

Δ/νση:
Τηλ./ Fax:

Επίτιμος Πρόξενος: