Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Μαλδίβες

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στις Μαλδίβες, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την Πρεσβεία μας στο Ν.Δελχί. Στην Αθήνα λειτουργεί Άμισθο Προξενείο των Μαλδίβων.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Μαλδίβων, συμβάλλει την προσπάθεια καταπολέμησης της ένδειας και ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (environmental sustainability) στην περιοχή.

Η χώρα μας προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τους πληγέντες από το tsunami , ενώ χορηγήθηκαν υποτροφίες σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάγια είναι, επίσης, η συνεισφορά μας στο πλαίσιο των Η.Ε. για τα μικρά νησιωτικά κράτη.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στις Μαλδίβες, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες των Μαλδίβων που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Μαλδίβες - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, Ινδία