Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019
greek english french

Μάλι

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Δημοκρατία του Μάλι, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Αμπούτζα (Νιγηρία). Επίσης, η Πρεσβεία του Μάλι στη Ρώμη είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα. Υφίσταται Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδος στο Μπαμάκο.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Μάλι, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Μάλι που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Μάλι - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία

Άμισθο Προξενείο Bamako

Δ/νση:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Επίτιμος Πρόξενος: