Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Μολδαβία

Η Ελλάδα συνήψε διπλωματικές σχέσεις με τη Μολδαβία, στις 27 Μαρτίου 1992. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κίεβο έχει παράλληλη διαπίστευση στο Κισινάου, στο οποίο λειτουργεί Επίτιμο Προξενείο.  Η Μολδαβία ίδρυσε Πρεσβεία στην Αθήνα το 2003.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Μολδαβία στηρίζονται στους μακραίωνους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών και χαρακτηρίζονται από πνεύμα συνεργασίας, φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Μολδαβίας βρίσκονται σε άριστο επίπεδο και έχουν αναπτυχθεί σταθερά σε όλους τους τομείς από τότε που η Μολδαβία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, μετά την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  Η Ελλάδα επιθυμεί την προώθηση των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, οι οποίες, σημειωτέον, έχουν καταγράψει αξιόλογη δυναμική εντός του 2014.

Η Ελλάδα, ως Προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ε.Ε. (α΄ εξάμηνο 2014), προώθησε την έγκαιρη υπογραφή της Συμφωνίας Συνδέσεως και Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε.- Μολδαβίας (27.6.2014), την οποία η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε στις 19.11.2015, ενώ συνεισέφερε και στην απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου στην Ε.Ε. για τους Μολδαβούς πολίτες (28.4.2014).

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Στην Μολδαβία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Η  ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται σε τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μολδαβίας. Σήμερα ο αριθμός των ομογενών που διαβιούν στην Μολδαβία κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 4.000 ατόμων, που προέρχονται, κυρίως από όλες τις περιοχές της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και στην πλειοψηφία τους είναι ρωσόφωνοι.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Μολδαβία, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες της Μολδαβίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Μολδαβία - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κίεβο, Ουκρανία

Άμισθο Προξενείο Chisinau

Διεύθυνση: 33 Ismal Street, MD-2001, Chisinau, Moldova
Τηλέφωνο/Fax: (0037322) 549236
E-mail:

Επίτιμος Πρόξενος: Gheorghe Duca