Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Μαυροβούνιο

Η Ελλάδα, η οποία διατηρούσε διπλωματικές σχέσεις με το Μαυροβούνιο από τα τέλη του 19ου έως και τις αρχές του 20ου αιώνα, αναγνώρισε το σύγχρονο κράτος του Μαυροβουνίου στις 13 Ιουνίου 2006. Κατά την επίσκεψη του Μαυροβούνιου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, υπεγράφη Πρωτόκολλο σύναψης διπλωματικών σχέσεων. Τον Φεβρουάριο του 2007 το  Γενικό Προξενείο στην Ποντγκόριτσα, το οποίο ιδρύθηκε το 1998,  αναβαθμίσθηκε σε Πρεσβεία. Σήμερα στην Ποντγκόριτσα λειτουργούν, επίσης, Προξενικό Γραφείο και Γραφείο Ακολούθου Αμυνας. Το Μαυροβούνιο διατηρεί Πρεσβεία στην Αθήνα από τον Σεπτέμβριο του 2009.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι διμερείς πολιτικές σχέσεις βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της για τα Δυτικά Βαλκάνια, υποστηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική του Μαυροβουνίου. Παρέχει, μάλιστα, στο Μαυροβούνιο τεχνογνωσία για θέματα ΕΕ, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξής του, στο πλαίσιο σχετικού διμερούς μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη το 2011.

Οικονομικές Σχέσεις

Έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές ελληνικές επενδύσεις στο Μαυροβούνιο, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και του τουρισμού.

Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Το ελληνικό κράτος, μέσω διαφόρων φορέων, παρέχει υποτροφίες για σπουδές Μαυροβουνίων σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Προσφέρεται επίσης σημαντικός αριθμός υποτροφιών σε Μαυροβούνιους στρατιωτικούς προκειμένου να εκπαιδευθούν σε στρατιωτικές σχολές στην Ελλάδα.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Μαυροβούνιο, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Μαυροβουνίου που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...

Μαυροβούνιο - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος

Πρεσβεία Ποτγκόριτσας

Δ/νση: Atinska 4 Gorica "C", 81000 Podgorica, Montenegro
Τηλ.: (00382) 20 655 544, 20 618 170
Fax: (00382) 20 655 543
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +382 69 332 019
Ε-mail:
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/montenegro
Ωράριο: 08:00 έως 16:00 (Ώρα Ελλάδος 09:00 έως 17:00)
∆ιαφ. ώρας με Ελλάδα: -1

Πρέσβυς: Αθανασίου Σωτήριος - ΠΥΑ΄

Προξενικό Γραφείο Ποτγκόριτσας

Δ/νση: Atinska 4 Gorica "C", 81000 Podgorica, Montenegro
Τηλ.: (00382) 20 655 544, 20 618 170
Fax: (00382) 20 655 543
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +382 69 332 019
Ε-mail:
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/montenegro
Ωράριο: 08:00 έως 16:00 (Ώρα Ελλάδος 09:00 έως 17:00)
Ωράριο υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 13:00
∆ιαφ. ώρας με Ελλάδα: -1

Διευθύνων: Μιχαλόπουλος Θεόδωρος, Σύμβουλος Πρεσβείας Α'