Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
greek english french

Μπελίζ

Η χώρα μας εκπροσωπείται διπλωματικώς στο Μπελίζ , μέσω παράλληλης διαπίστευσης από την Πρεσβεία μας στην Πόλη του Μεξικού.

Πολιτικές Σχέσεις

Οι πολιτικές σχέσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν διατηρεί Πρεσβεία ή Έμμισθη Προξενική Αρχή στο Belmopan, και το Μπελίζ καλύπτεται με παράλληλη διαπίστευση από την Πρεσβεία Μεξικό.  Yπάρχει Άμισθο Προξενείο του Μπελίζ στην Αθήνα από το 1992.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Μπελίζ, δείτε εδώ...

Σχετικά με την υποχρέωση (ή μη) κατοχής θεώρησης εισόδου για πολίτες του Μπελίζ που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δείτε εδώ...